RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = \(100\sqrt 2 \)cos100πt (V). Khi để biến trở ở giá trị R1 hoặc R2  thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Nếu R1 + R2 = 100 Ω thì giá trị công suất đó bằng 

  • A. 50 W.                     
  • B. 200 W.       
  • C. 400 W.               
  • D. 100 W. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ là như nhau nên ta có:  \(\frac{{{U^2}.{R_1}}}{{R_1^2 + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}} = \frac{{{U^2}.{R_2}}}{{R_2^2 + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}}\)

  + Giải phương trình trên ta được  \({\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)^2} = {R_1}.{R_2}\)

  →  \(P = \frac{{{U^2}}}{{{R_1} + \frac{{{{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}}{{{R_1}}}}} = \frac{{{U^2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{{{100}^2}}}{{100}} = 100\) W

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>