AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là 

  • A. 81,5 cm.        
  • B. 62,5 cm.      
  • C. 50 cm.                   
  • D. 125 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}}  \to l = \frac{g}{{{\omega ^2}}} = \frac{{10}}{{16}} = 0,625\) m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>