AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4πt – 0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là 

  • A. 150 cm.     
  • B. 50 cm.        
  • C.  100 cm.           
  • D. 200 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{{2\pi x}}{\lambda } = 0,02\pi x \to \lambda  = 100\) cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>