AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi Δt là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ \(8\pi \sqrt 3 \) cm/s với độ lớn gia tốc 96π2 cm/s2, sau đó một khoảng thời gian đúng bằng Δt vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24π cm/s. Biên độ dao động của vật là 

  • A. 6cm.          
  • B. 8 cm.             
  • C. \(4\sqrt 3 \)cm.          
  • D. 5cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp có động năng bằng thế năng là  \(\Delta t = \frac{T}{4}\)

  + Tại thời điểm t1 ta có: \({\left( {\frac{{8\pi \sqrt 3 }}{{\omega A}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{96{\pi ^2}}}{{{\omega ^2}A}}} \right)^2} = 1\) (*)

  + Sau đó 1 khoảng thời gian \(\Delta t = \frac{T}{4}\) nên v1 vuông pha với v2 → \(v_{{\rm{max}}}^2 = v_1^2 + v_2^2 = {\omega ^2}{A^2} = 768{\pi ^2}\)

  + Thay vào (*) ta tìm được  \(\omega  = 4\pi  \to A = 4\sqrt 3 \)cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>