AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 20 W. Cho rằng, cứ truyền đi trên khoảng cách 1 m thì năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Cho biết cường độ âm chuẩn 10–12 (W/m2). Nếu mở to hết cỡ thì cường độ âm và mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là bao nhiêu? 

  • A. 10,1 B.            
  • B. 10,5 B.    
  • C. 9,8 B.            
  • D.  12,5 B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Cứ mỗi 1 m thì năng lượng âm giảm 5% nên với khoảng cách 6 m thì công suất còn lại là:

  \(P' = P - P.30\%  = 14\) W

  + \(L = \log \frac{{P'}}{{4\pi {{.6}^2}.{I_0}}} = 10,5\) B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>