AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của urani \(_{92}^{238}U\) là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam urani là 

  • A. 8,8.1025.              
  • B. 1,2.1025.        
  • C. 2,2.1025.         
  • D. 4,4.1025.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Số nguyên tử trong 119 g urani là:  \(n = \frac{m}{M}.{N_A} = 3,{01.10^{23}}\)

  + Mà trong 1 nguyên tử urani thì có số notron là:   N = 238 - 92 = 146

  → Số notron trong 119 g urani là:  \(N' = 146.3,{01.10^{23}} = 4,{4.10^{25}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>