AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 3 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 0,47 μm, 500 nm và 360 nm vào khe F của máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối, mắt người sẽ quan sát thấy 

  • A. 1 vạch màu hỗn hợp 3 bức xạ.     
  • B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
  • C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.            
  • D. 1 vạch màu đơn sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì bức xạ \({\lambda _3} = 360\) nm thuộc vùng tử ngoại nên chỉ nhìn thấy 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>