AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T = 10–3 s. Tại một thời điểm điện tích trên một bản tụ bằng 6.10–7 C, sau đó 5.10–4 s cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,6π.10–3 A. Tìm điện tích cực đại trên tụ. 

  • A. 10–6 C.              
  • B.  10–5 C.       
  • C. 5.10–5 C.                 
  • D. 10–4 C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Với \(t = {5.10^{ - 4}} = \frac{T}{2}\) nên \({i_1} =  - {i_2} = 1,6\pi {.10^{ - 3}}\)

  + \({Q_0} = \sqrt {q_1^2 + {{\left( {\frac{{{i_1}}}{{2\pi }}.T} \right)}^2}}  = {10^{ - 6}}\) C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA