AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hạt nhân đơteri; triti; heli có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là ​

  • A. \(_1^2H;\,\,\,_2^4He;\,\,\,_1^3H\)
  • B. \(_1^2H;\,\,\,_1^3H;\,\,\,_2^4He\)
  • C. \(_2^4He;\,\,_1^3H;\,\,\,_1^2H\)
  • D. \(_1^3H;\,\,\,_2^4He;\,\,\,_1^2H\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Ta tìm được năng lượng liên kết riêng của các hạt là:  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {\varepsilon _1} = \frac{{2,22}}{2} = 1,11\\
  {\varepsilon _2} = \frac{{8,49}}{3} = 2,83\\
  {\varepsilon _3} = \frac{{28,16}}{4} = 7,04
  \end{array} \right.\)

  → Thứ tự giảm dần độ bền vững là:  \({}_2^4He > {}_1^3H > {}_1^2H\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>