AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân, những trường hợp nào sau đây là đúng?

  • A. A + G = T + X
  • B. A + T + G = A + T + X
  • C. A = T ; G = X
  • D. Cả a, b,c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo nguyên tắc bổ sung thì A liên kết với T, G liên kết với X nên A = T, G = X.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>