AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biến dị tổ hợp được tạo ra nhiều ở hình thức sinh sản nào?

  • A. Hữu tính
  • B. Sinh sản sinh dưỡng
  • C. Vô tính
  • D. Nảy chồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cho lai các cá thể có kiểu gen khác nhau thì các giao tử phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra các kiểu gen và kiểu hình khác với bố mẹ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>