• Câu hỏi:

  Di truyền liên kết là hiện tượng:

  • A. Một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau
  • B. Một nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau
  • C. Các tính trạng di truyền độc lập với nhau
  • D. Một tính trạng không được di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các NST nằm trên cùng 1 NST sẽ tạo thành nhóm gen liên kết, các gen này luôn di truyền cùng nhau.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC