AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết của loài bằng:

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 8
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số nhóm gen liên kết của loài = số NST đơn bội của loài = n = 4.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>