AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Prôtêin được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

  • A. C, H, O, N, P
  • B. C, H, O, P
  • C. C, H, O, N
  • D. C, H, N, P

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tố đặc trưng của protein là nguyên tố Nitơ. Các gốc chứa nitơ như NH4+, NO3-... gắn vào hợp chất cacbohidrat tạo ra protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>