AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào sinh dưỡng của người bệnh nhân Đao có hiện tượng:

  • A. Thừa 1 NST số 21
  • B. Thiếu 1 NST số 21
  • C. Thừa 1 NST giới tính X
  • D. Thiếu 1 NST giới tính X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ NST của bệnh nhân Đao có 3 chiếc NST 21, đây là một dạng thể ba nhiễm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>