AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

  • A. Vào kì trung gian
  • B. Kì đầu
  • C. Kì giữa
  • D. Kì sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở kì giữa, NST co xoắn cực đại tạo ra hình dạng đặc trưng của NST.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>