• Câu hỏi:

  Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội?

  • A. Hợp tử
  • B. Tế bào sinh dục sơ khai
  • C. Giao tử
  • D. Tế bào sinh dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi tế bào sinh dục chín sẽ tiến hành giảm phân sẽ tạo ra các giao tử mang bộ NST đơn bội của loài.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC