AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại ARN nào dưới đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

  • A. mARN
  • B. rARN
  • C. tARN
  • D. Cả 3 loại trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chỉ có mARN mới có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>