YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng t­ương phản thì:

  • A. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
  • B. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
  • C. F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ và F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
  • D. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội: 1 lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi lai 2 bố mẹ thuần chủng tương phản về 1 cặp tính trạng thì con F1 sẽ đồng nhất về kiểu hình và kiểu gen, F2 sẽ phân li theo tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA