AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Khi quan sát trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

  • A. Dị bội (2n +1)
  • B. Tam bội (3n)
  • C. Tứ bội (4n)
  • D. Dị bội (2n -1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ NST đơn bội của loài là n = 9. Số lượng NST trong tế bào quan sát được là 27 = 3n, đây là thể tam bội.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>