AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các gen phân li độc lập, kiểu gen AaBb có thể tạo ra được những loại giao tử nào?

  • A. AB, Ab, aB, ab
  • B. Ab, aB, ab , Bb
  • C. AB, aB, ab, Aa
  • D. AB, Ab, aB, bb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các gen phân lập thì sẽ tạo ra các giao tử AB, Ab, aB, ab.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>