YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:

  • A. 2 gen trội lặn
  • B. 2 gen tương ứng
  • C. 2 gen tương ứng giống nhau
  • D. 2 gen tương ứng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể đồng hợp là cơ thể mang hai gen tương ứng giống nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON