YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

  • A. Xúc tác quá trình trao đổi chất
  • B. Điều hòa quá trình trao đổi chất
  • C. Cấu trúc
  • D. Truyền đạt thông tin di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Protein sau khi được tạo ra sẽ thực hiện chức năng mà chúng được nhận thông tin từ vật chất di truyền và không truyền lại cho thế hệ sau.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA