YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cấu trúc không gian của prôtêin có mấy mấy loại cấu trúc khác nhau?

  • A. 3 Cấu trúc
  • B. 4 Cấu trúc
  • C. 5 Cấu trúc
  • D. 6 Cấu trúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Protein có 4 bậc cấu trúc: cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA