AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chu kì tế bào sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào?

  • A. Kì cuối
  • B. Kì giữa
  • C. Kì sau
  • D. Kì trung gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  NST nhân đôi ở pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho pha phân bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>