AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là:

  • A. U liên kết với A, G liên kết với X
  • B. A lên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G
  • C.  A liên kết với T, G liên kết với X
  • D. A liên kết X, G liên kết với T

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ có ADN mới có thể tự nhân đôi, do vậy nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là A liên kết với T, G liên kết với X.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>