AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là:

  • A. tạo ra 4 tế bào 2n
  • B. tạo ra 8 tế bào 2n
  • C. tạo ra 8 tế bào n
  • D. tạo ra 4 tế bào n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi tế bào 2n giảm phân bình thường sẽ tạo ra 4 tế bào n, do vậy 2 tế bào 2n giảm phân sẽ tạo ra 8 tế bào n.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>