YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong phân bào lần I của giảm phân, các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào ở kì nào?

  • A. Kì đầu
  • B. Kì giữa
  • C. Kì sau
  • D. Kì cuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diễn biến của quá trình giảm phân tương tự như nguyên phân, sự phân li các cặp NST về hai cực tế bào xảy ra ở kì sau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19795

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON