AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 2 : 1?

  • A. Aa x Aa
  • B.  AA x aa
  • C. Aa x aa
  • D. AA x AA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép lai Aa x Aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>