YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen là:

  • A. Mất một cặp nuclêôtit
  • B. Thay thế một cặp nuclêôtit
  • C. Thêm một cặp nuclêôtit
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có đột biến thay thế mới không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19794

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA