AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở Ruồi Giấm có bộ NST 2n = 8, 1 tế bào đang ở kì sau của nguyên phân sẽ có số NST đơn là bao nhiêu?

  • A. 4
  • B. 8
  • C. 16
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở kì sau của nguyên phân tế bào vẫn chưa phân chia thành 2 tế bào con, bộ nhiễm sắc thể gồm các NST đơn với số lượng gấp đôi tế bào bình thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>