YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào đươc đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

  • A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
  • B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
  • C. Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên
  • D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON