AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắt hoạt động nào dưới đây của tổ chức Liên hợp quốc được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay?

  • A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
  • B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc
  • C. Không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực với nhau
  • D. Hợp tế có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>