AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề nào sau đây có ý sống còn đối với Đảng và nhân dân ta?

  • A. Nắm bắt thời cơ hội nhập quốc tế.
  • B. Tận dụng nguồn vốn từ bên ngoài
  • C. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
  • D. Nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>