YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xu thế hòa hoãn Đông – Tây là do

  • A. Mĩ và Liên Xô đều bị thế giới lên án. 
  • B. Mĩ và Liên Xô đều bị suy giảm thế và lực
  • C. Mĩ và Liên Xô cần có thời gian để củng cố lực lượng.
  • D. Liên Xô không còn đủ sức bao tiêu quân sự cho các nước XHCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>