AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ II, đối tượng và mục tiêu chính trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là:

  • A. Chống chế độ phong kiến, đòi ruộng đất cho nông dân.
  • B. Chống thực dân Anh, đòi thành lập Liên Minh hồi giáo.
  • C. Chống thực dân Anh, đòi độc lập, tự do.
  • D. Chống thực dân Anh, đòi quy.ền tự trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>