AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ

  • A. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí nguồn tài nguyên
  • B. Ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật trong xây dựng đất nước.
  • C. Đẩy mạnh cách mạng Xanh trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo
  • D. Đẩy mạnh cách mạng chất xám để phát triển mạnh về công nghệ phần mềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>