• Câu hỏi:

  Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. Trật tự đa cực
  • B. Trật tự Vécxai-Oasinhton.
  • C. Trật tự một cực do Mỹ đứng đầu.
  • D. Trật tự hai cực Ianta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC