AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản nhất của chiến lược kinh tế hướng ngoại mà nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện là

  • A. Thu hút vốn đầu tư
  • B. Phát triển ngoại thương
  • C. “mở cửa” nền kinh tế.
  • D. Sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA