AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên Xô có tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong cả nước ( 1950 – 1970) đã chứng tỏ

  • A. Liên Xô trở thành cường quốc công nông nghiệp.
  • B. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.
  • C. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nông nghiệp.
  • D. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mĩ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>