AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ trong phát triển khoa học-kĩ thuật?

  • A. Coi trọng và đầu tư cho các phát minh.
  • B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng
  • C. Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.
  • D. Đầu tư bán quân trang, quân dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>