YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong những yếu tố dưới đây yếu tố nào được xem là thuận lợi của Việt Nam khi tham gia vào tổ chức ASEAN?

  • A. Có nhiều cơ hội áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật của hiện đại của thế giới.
  • B. Có điều kiện tăng cường sức mạnh quân sự của mình trong khu vực.
  • C. Có điều kiện tăng cường sự ảnh hưởng của mình đối với các nước trong khu vực.
  • D. Có điều kiện để thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA