YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất vì?

  • A. Đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
  • B. Là cơ sở để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. Nêu rõ mục đích là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • D. Hiến chương quy định tổ chức bộ máy của Liên hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18973

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON