MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất vì?

  • A. Đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
  • B. Là cơ sở để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. Nêu rõ mục đích là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • D. Hiến chương quy định tổ chức bộ máy của Liên hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA