AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương là

  • A. Tiêu diệt tận gốc chủ Nghĩa phát xít.
  • B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.
  • D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>