YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị xanphranxico (từ tháng 4/1945 đến tháng 6/1945) giải quyết vấn đề gì?

  • A. Thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.
  • B. Tuyên bố tổ chức Liên hợp quốc chính thức đi vào hoạt động.
  • C. Là phiên họp đầu tiên của Liên hợp quốc.
  • D. Họp bàn về việc thành lập các cơ quan của Liên hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON