AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.
  • B. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được hình thành.
  • C. Mĩ vương lên trở thành siêu cường duy nhất.
  • D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>