YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

  • A. Những quyết định của Hội nghị Ianta và thỏa thuận sau đó của ba cường quốc
  • B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
  • C. Những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.
  • D. Những quyết định của Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốt-xđam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>