YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt về nguyên tắc giữa ASEAN và tổ chức Liên Hợp Quốc là

  • A. Tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
  • B. Không can thiệp vào công nghiệc nội bộ của nhau.
  • C. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  • D. Hợp tác có hiệu quả về kinh tế, văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>