YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quan hệ Việt Nam-EU ( thiết lập 1990) diễn ra trên những lĩnh vực nào?

  • A. Trên tất cả các lĩnh vực theo chiều sâu. 
  • B. Trên lĩnh vực công nghiệp và thủy sản.
  • C. Trên lĩnh vực công nghệ và giáo dục
  • D. Trên lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON