YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện 11-9-2001, đã đặt nước Mĩ trong tình trạng phải đối đầu với nguy cơ.

  • A. Sự bất cập trong hoạt động quốc phòng và anh ninh.
  • B. Sự suy giảm về kinh tế
  • C. Chủ nghĩa khủng bố
  • D. Sự khủng hoảng nội các

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA